Kartina. "Denezhnyy peyzazh"

€500,00 1 in stock

Showing 13 results

 • 5 out of 5

  Kartina. "Austria"

  Opisanie: Kholst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 50 kh 50 sm.
  Kartina bez ramy.
  V levom nizhnem uglu - podpis avtora.

 • 0 out of 5

  Kartina. "Letniy vodopad"

  Opisanie: Kholst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 kh 50 sm.
  Kartina bez ramy.

 • 0 out of 5

  Kartina. Vechernee more

  Opisanie: Kholst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 kh 50 sm.
  Kartina bez ramy.

 • 0 out of 5

  Painting "Morning in the Mountains". Kartina "Utro v gorah"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 50 x 60 cm
  Painting without a frame.
  On the reverse side in the bottom right corner - the author's signature.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 50 h 60 sm.
  Kartina bez ramy.
  Na obratnoy storone, v pravom nizhnem uglu - avtorskaya podpis.

 • 0 out of 5

  Painting "Waterfall. Autumn". Kartina "Vodopad. Osen"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 40 x 50 cm
  Painting without a frame.
  In the lower right corner - the author's signature.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 x 50 sm.
  Kartina bez ramy.
  V pravom nizhnem uglu - avtorskaya podpis.

 • 0 out of 5

  Painting "Lake. Fir". Kartina "El u ozera"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 40 x 50 cm
  Painting without a frame.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 x 50 sm.
  Kartina bez ramy.

 • 0 out of 5

  Painting "Eagle". Kartina "Orel"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 40 x 50 cm
  Painting without a frame.
  In the lower right corner - the author's signature.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 x 50 sm.
  Kartina bez ramy.
  V pravom nizhnem uglu - avtorskaya podpis.

 • 0 out of 5

  Painting "Winter". Kartina "Zima"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 40 x 50 cm
  Painting without a frame.
  In the lower right corner - the author's signature.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 x 50 sm.
  Kartina bez ramy.
  V pravom nizhnem uglu - avtorskaya podpis.

 • 0 out of 5

  Painting "Sunrise. The Sea ". Kartina "Rassvet. More"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 40 x 50 cm
  Painting without a frame.
  In the lower right corner - the author's signature.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 x 50 sm.
  Kartina bez ramy.
  V pravom nizhnem uglu - avtorskaya podpis.

 • 0 out of 5

  Painting "Sea. Santa-Vlas. Bulgaria". Kartina "More. Svyaty Vlas. Bolgariya"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 40 x 30 cm
  Painting without a frame.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 x 30 sm.
  Kartina bez ramy.

 • 0 out of 5

  Painting "Spring". Kartina "Vesna"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 40 x 50 cm
  Painting without a frame.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 x 50 sm.
  Kartina bez ramy.

 • 0 out of 5

  Painting "Pink Evening". Kartina "Rozovyy vecher"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 60 x 80 cm
  Painting without a frame.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 60 x 80 sm.
  Kartina bez ramy.

 • 0 out of 5

  Painting "Sunset". Kartina "Zakat"

  Description: Oil on canvas.
  Image size - 40 x 50 cm
  Painting without a frame.
  In the lower right corner - the author's signature.
  Artist: Fiadosenka Iryna
  _________________________________

  Opisanie: Holst, maslo.
  Razmer izobrazheniya - 40 x 50 sm.
  Kartina bez ramy.
  V pravom nizhnem uglu - avtorskaya podpis.